top of page

Kwalileitseisen in de K.O.M! lessen: voorschoolse muziekeducatie kan die waarmaken.


In Amerika heeft het NAEYC tien kwaliteitsstandaarden opgesteld voor vroeg- en voorschoolse programma’s. Zo kunnen ouders zien of het VVE-programma van hun opvangorganisatie kwaliteit heeft.

Welke waarden zijn relevant voor kwaliteit was de vraag. Het resultaat is tien kwaliteitsstandaarden. (zie ook Nieuwsbrief VAKBLAD VROEG)

Veel van de genoemde kwaliteitsstandaarden hanteer ik ook in mijn muziekeducatielessen. Zo maar eens een greep uit de kwaliteitswaarden waarvan ik zeker weet dat ik die in mijn “Kinderen, Ouder en Muzieklessen” waar kan maken:

Investeren in relaties – Het programma promoot positieve relaties tussen kind en volwassene. Warme relaties geven kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid, waardoor ze psychisch kunnen groeien. Daarnaast helpt het hen om goed te kunnen samenwerken en omgaan met andere kinderen. Dit wordt bereikt doordat je de kinderen stimuleert en aanmoedigt. Je geeft ze de ruimte en de mogelijkeheid om samen te werken en spelen.

Een goede les- en cursusvoorbereiding die aansluit bij de ontwikkeling van de jonge kinderen – Een goed samengesteld curriculum zorgt ervoor dat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het geeft kinderen de gelegenheid spelenderwijs te leren. De activiteiten zijn erop gefocust dat kinderen beter worden in luisteren, zingen, samen werken, bewegen, redeneren, problemen oplossen, rekening houden met anderen en het verbeteren van de taalvaardigheid.

Leren op maat – Kinderen hebben verschillende manieren om dingen te leren, hierop ben je alert en je probeert elk kind te geven wat hij/zij nodig heeft.

Volgen van de ontwikkeling van kinderen – Het is belangrijk om de voortgang van kinderen te observeren. Zo kun je zien of de activiteiten passen bij de leerbehoefte (en de naaste zone van ontwikkeling) van het kind.

Gezondheid – Kinderen kunnen alleen groeien en leren als hun omgeving veilig en gezond is.

Beroepskrachten met kennis – Het is belangrijk dat professionals die met VVE-programma’s werken goed onderlegd en ervaren zijn. Een goed opgeleide beroepskracht is beter in staat positieve interacties tot stand te brengen. Het is belangrijk dat er blijvend geïnvesteerd wordt in het verdiepen van kennis, het uitbreiden van vaardigheden en het open staan voor feedback.

Goed contact met de familie – Om het leren van kinderen te stimuleren, is het goed te investeren in een goede relatie met de familie, de ouder(s) van het kind. Er moet wederzijds respect zijn tussen professional en de ouder.

Relaties met de lokale gemeenschap – Het is belangrijk om als organisatie samen te werken met andere organisaties in de gemeenschap. Denk aan musea, de bibliotheek maar ook personen: lokale artiesten en musici die de talenten van kinderen kunnen aanspreken. Samen met de jonge kinderen naar een concert van een plaatselijk ensemble of orkest legt een basis voor een levenslang genieten van muziek, kunst en cultuur. www.ukkepuk-concerten.nl

Fysieke omgeving – Het programma is belangrijk, maar de omgeving des te meer. Een schone en georganiseerde omgeving, zowel binnen als buiten, is goed voor de veiligheid en gezondheid. Denk aan materialen die de beweging van kinderen stimuleren. Dit stimuleert niet alleen de fysieke, maar ook de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Met dank aan de Nieuwsbrief van VAKBLAD VROEG voor de basisinformatie.


Nog meer om te lezen
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page