top of page

Zing en Groei: Muziekinterventie slaat aan!

Communiceren, zingen en samen muzikale spelactiviteiten ondernemen is superleuk, ook als interventie binnen de hulpverlening. Kinderen die een positieve band met hun ouders hebben, lopen immers minder kans op het ontwikkelen van probleemgedrag. Zo vormt de methodiek ‘Zing en Groei’ een perfecte ingang om de ouder-kindrelatie te ondersteunen.


Margré van Gestel

Niets is zo sterk als de liefde van ouders voor hun kind. Maar toch, in de eerste 1000 dagen verloopt niet altijd alles van een leien dakje. Na de zwangerschap is het vooral wennen aan de baby én wennen aan de rol van ouder van dit kind. Ieder kind heeft een eigen karakter en een eigen ontwikkelingstempo. Slaapgebrek en zorgen over bijvoorbeeld huisvesting en financiën veroorzaken in veel jonge gezinnen stress. En permanente stress heeft een verwoestende invloed op het functioneren van het gezin. Gelukkig zijn er in 2021 meerdere hulpbronnen beschikbaar voor jonge gezinnen.


Actie en reactie Muziek is sowieso een communicatiemiddel dat alle ouders van nature gebruiken. Het gehoor van de baby is bij 20/22 weken in de zwangerschap al volledig ontwikkeld. Het ritme van de hartslag van de moeder, het gerommel van haar darmen en geluiden uit haar directe omgeving worden waargenomen. Vanaf 30 weken onthoudt de baby niet alleen klanken, geluiden uit de omgeving, stemmen, melodietjes en regelmatig voorgelezen verhaaltjes, maar herkent deze ook na de geboorte. Natuurlijk kunnen ze aan die geluiden nog geen betekenis geven, maar dat komt na de geboorte snel. Ouders communiceren dan met hun baby via klanken en geluiden en gebruiken ‘infant directed speech’.


Het huilen én het maken van geluiden krijgen voor de baby al snel een duidelijke functie, namelijk het trekken van de aandacht. Een baby van vier maanden oud ontdekt in hoog tempo de belangrijkste spelregels van communicatie: actie en reactie. Hij is dus van het begin af aan een competente partner en neemt in gelijke mate deel aan de conversatie. Ouders reageren op geluiden van de baby als teken van hun onderlinge contact en verstandhouding. ‘Being in communication’ is een absolute voorwaarde om tot een goede ontwikkeling te komen.


‘Zing en Groei' Helaas lukt het lang niet alle ouders om vanuit zichzelf op deze natuurlijke manier met hun jonge kind te communiceren. Zeker wanneer spanningen de ontwikkeling van hun onderlinge band in de weg staan, komt de hulpverlening om de hoek kijken. Denk dan ook eens aan de mogelijkheden van ‘Zing en Groei’, een muziek-therapeutische interventie voor ouders met jonge kinderen (0-6). De interventie is in Nederland ontwikkeld door muziektherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in begeleiding en behandeling van ouders met jonge kinderen, waarbij ook de inbreng van de kennis van de Infant Mental health en de muziekpedagogiek met de allerjongsten meegenomen is. De naam refereert aan het Australische programma ‘Sing & Grow’ dat als voorbeeld én inspiratiebron heeft gediend. In 2015 startte een pilotproject in Nijmegen.Het hele artikel lezen?

Kijk bij artikelen op www.zingendoemaarmee.nl daar vindt u het gehele artikel uit Vakblad Vroeg zomereditie 2021

Comments


Nog meer om te lezen
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page