top of page

Artikelen

Hier vindt u o.a. artikelen over muziek en zingen in de muziekeducatie 0-4 jaar én artikelen die ingaan op muziek in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

Mocht u een artikel of een gedeelte van een artikel willen gebruiken dan vragen wij u vriendelijk om contact op te nemen, naar de bron te verwijzen en de auteur te vermelden.

Muziekeducatie aan 0-4 jarigen in wetenschapshistorisch perspectief

De Pyramide mei 2024

De ultieme uitdaging: een megakinderkoor tijdens Rooi Vol Koren

en liedbijlage 'Zingen in Brabant'

De Pyramide februari  2023

Koorplein Noord-Brabant-project "Een nieuw lied'

De Pyramide februari 2022

Spelend zingen is zingen leren

Zingend spelen is veel meer dan leren zingen

Een artikel (niet gepubliceerd) over het zingen in de Voorschoolse periode

 

Muziekinterventie slaat aan

'Zing en Groei': met een beetje hulp lukt het vast wel!

Communiceren, zingen en samen muzikale spelactiviteiten ondernemen is superleuk, ook als interventie binnen de hulpverlening: muziek een perfecte ingang om de ouder-kindrelatie te ondersteunen. Publicatie in vakblad VROEG zomer 2021

Omgaan met spontane reacties van jonge kinderen

Pedagogisch handelen in de muziekeducatie

Annie Langelaar en Gert Biesta geven vergelijkbare visies op wat onze pedagogische opdracht is. Pedagogisch verantwoord reageren op spontane uitingen van jonge kinderen op muziek. Artikel  in 'De Pyramide' Gehrels Muziekeducatie, mei 2021.

Spelideeën bij Omgaan met spontane reacties van jonge kinderen

Muzikale spelideeën waarvan de pedagogische basis in bovenstaand artikel is beschreven.

Publicatie in 'De Pyramide' mei 2021

 

'Kom je spelen? Dan was ik de dokter'

Publicatie in  'De Pyramide" Gehrels Muziekeducatie, februari 2021

Praktijk ideeën bij 'Kom je spelen?'

Publicatie in 'De Pyramide' Gehrels Muziekeducatie, februari 2021

Music makes all ages smile (pag 593-597)

Proceedings of the ISME 34World Conference on Music Education, augustus 2020

International Society For Music Education ISME

 

The significance of singing and making music together

during the first thousand days of Life  

in: Singing with children. International Perspectives. 2020

Pubicatie: Libreria Musicale Italiana

Russische muzikale avonturen

Publicatie in 'De Pyramide' Gehrels Muziekeducatie, september 2019

 

Muziek reguleert prikkels

Publicatie in VAKBLAD VROEG, maart 2018

Muziek in Infant Mental Health

Niet gepubliceerd afstudeerwerk Opleiding Infant Mental Health, juni 2017

Muziek omdat het blijft

Publicatie in 'De Pyramide', Gehrels Muziekeducatie, september 2016

Muziek is meer dan leuk!

Publicatie in VAKBLAD VROEG december 2015

Muzikale activiteiten: samenspel van jonge kinderen met ouderen met dementie

Publicatie in 'De Pyramide', Gehrels Muziekeducatie, september 2016

Muziek met asielzoekers kinderen

Publicatie in 'De Pyramide', Gehrels Muziekeducatie 2015

Bringing live music to young children: Concerts for children 0-4 in The Netherlands

Paper en workshop tijdens het wereldcongres van the International Society For Music Education (ISME) in Brazilië 2014

Hoe muziekeducatie bij kan dragen aan "het leren van het leven" 
Publicatie in vakblad voor het primair en speciaal onderwijs "Zorg Primair" 2013

 

Muziekpedagoge Annie Langelaar 1913-2001

Een artikel over Annie en wat zij voor de muziekeducatie in Nederland, en ver daarbuiten, betekend heeft. Publicatie in 'De Pyramide' najaar 2013


Music on the lap (MoL): a child centred early childhood music education approach in The Netherlands. "Ins and outs of Music on the Lap"

To guide the children in their musical learning, musicians and pedagogues are trained by the MoL foundation to become early childhood music specialists.
Paper presentation congress Vaikas ir Muzika (Kind en Muziek) 17-21 april 2011 Vilnius, Lithouwen.

"Presentation: Educating the voice of young children"
During the 28TH ISME WORLD CONFERENCE 20–25 JULY 2008, in BOLOGNA ITALY and the EARLY CHILDHOOD MUSIC EDUCATION COMMISSION 13th INTERNATIONAL SEMINAR, 14-19 JULY 2008, FRASCATI, ROME, ITALY Margré van Gestel presented a workshop and a poster with the title: Educating the voice of young children.

 

"Workshop: Educating the voice of young children"
Proceedings of ECME [Early Childhood Music Education] Commission13th International Seminar of ISME [International Society for Music Education] Music in the early years: Research, Theory and Practice: 14-19 July 2008, Centro Giovanni XIII, Frascati, Rome, Italy

 

De kracht van muziek

Muziek in de opvoeding met een overzicht van de muzikale ontwikkeling van baby, dreumes en peuters. Liedvoorbeelden uit de uitgave 'O.K! Zing en doe maar mee' deel 1

"The power of music and touch connected". The educational role of adults and the environment.

Early Childhood Connections, winter 2003

"In Goede Handen" (1)
Lichamelijke en muzikale aanraking in de opvoeding is een terrein waarvan het belang steeds meer wordt onderkend. Margré van Gestel hield over dit onderwerp een workshop tijdens het congres van de Early Child­hood Music Education (ECME), dat in augustus 2002 in Kopenhagen werd gehouden. 'De Pyramide' januari 2003

 

"In Goede Handen" (2)
In aansluiting op haar artikel in De Pyramide 57-1, januari 2003, geeft Margré van Gestel hieronder een praktijkvoorbeeld van de integratie van bewuste aanrakingsmomenten in een muziek educatie les (‘Muziek op Schoot’-les) aan baby’s met ouders.

 

"Inspelen op het gedrag van jonge kinderen"
Kinderen zullen in de manier van communicatie, uw voorbeeld volgen. Op deze manier begeleidt u ze in hun ontwikkeling, waarbij u ze de mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen met al hun intelligenties en in hun eigen tempo in een omgeving waarin ze zich veilig en vertrouwd voelen.

 

"Lichaamstaal"
Een eenvoudige definitie: lichaamstaal is alles wat zonder woorden gezegd kan worden.

 

"Tussen twee culturen"
Veel pedagogisch medewerkers, leerkrachten maar zeker ook kinderen komen in hun woon, school en werksituatie in contact met verschillende culturen. Het gevoel van “ er niet bij horen”, of “ er niet meer bij horen” of “nergens meer bij horen” zal niemand onbekend zijn. De verschillen in thuiscultuur, schoolcultuur en werkcultuur zorgen voor veel onzekerheid en onduidelijkheid.

 

"De aanrakingskracht van muziek en de ontwikkeling van het jonge kind"
Aanraking en muziek hebben in jonge levens door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld. Wanneer een baby net geboren is zal een moeder vanzelfsprekend gebruik maken van tast en taal om te communiceren.

 

"Muziek in de voorschoolse Kinderopvang: de verticale groep"
In het kader van de opleiding “Muziek en beweging in de voorschoolse kinderopvang”, werden er twee lessen gegeven aan een verticale groep, waarbij de cursisten, aan de hand van observatieopdrachten, observeren. U vindt hier de uitgewerkte eerste les. 'De Pyramide' 2007

 

"Muziek in de voorschoolse kinderopvang: de verticale groep. Observeren en evalueren."
In het kader van de opleiding ”Muziek en beweging in de voorschoolse kinderopvang” werden er twee lessen gegeven aan een verticale groep. Deze lessen werden geobserveerd en geëvalueerd door 18 cursisten.

Leren door Muziek, Klank en Ritme

Kinderopvang en Peuterwerk, 2002

Singing with children 001.jpg
bottom of page