top of page

Zing maar.. het stimuleert de taalontwikkeling van je baby.


Taal is muziek

Eigenlijk kun je taal beschouwen als een speciale vorm van muziek.

De vaardigheid om muzikale elementen zoals ritme, melodie en harmonie te onderscheiden en er betekenis aan te geven is essentieel voor de taalontwikkeling. Muziek wordt gezien als een universeel en meest opvallend kenmerk van de menselijke intelligentie en wordt steeds meer erkend als onmisbaar voor een goede ontwikkeling van je kindje.

Muzikaliteit is aangeboren

Gelukkig zijn we het er over eens dat muzikaliteit aangeboren is. Ieder kind merkt verschillen op in ritme, kan melodieën volgen en hoort kleine veranderingen in zowel ritme als melodie. Zo is ook iedere baby in staat om betekenis te geven aan klanken en geluiden. Op deze manier leert je baby de taal en de cultuur kennen. Taal, zingen en muziek zijn een wezenlijk onderdeel van het leren kennen van en leren omgaan met de wereld om je heen.

Mooi is het om te merken dat kinderen het melodietje van het speeldoosje herkennen wat je laat horen voor het slapen gaan. Het ritueel en het muziekje hebben betekenis voor hen gekregen. Ook liedjes die regelmatig gezongen worden, zoals ‘klap eens in je handjes’, worden al snel herkend en krijgen betekenis door het samen spelen.

Een aangeboren talent om te communiceren

Een ander aangeboren talent van ieder kind is het kunnen communiceren. Hoe klein een baby ook is, op allerlei manieren trekken ze de aandacht en zetten ze de interactie in gang. De baby is in het communicatieproces een gelijkwaardige partner. Als opvoeder zijn wij, onbewust, in staat om goed op een baby te reageren en zo helpen we ze op weg en worden ze sociaal- en taalvaardig.

Het communiceren gaat, in eerste instantie, voornamelijk via lichaamstaal. De eerste woordjes komen te voorschijn wanneer het strottenhoofd van de baby is gegroeid en ‘ingedaald’. Voor die tijd communiceert een baby op allerlei manieren. Klanken, gebaren en bewegingen ondersteunen het interactieproces.

Hoe meer de baby verschillende klanken, klankreeksen en rond de 10e maand, woordjes gaat gebruiken, hoe meer de gesproken taal de lichaamstaal gaat ondersteunen.

Liedjes met beweging

Zingen trekt de aandacht. Niet alleen door het ritme, de melodie of de tekst maar ook door de bewegingen die bij een liedje horen. Je kunt, met zingen voor en met je baby, niet vroeg genoeg beginnen. Baby’s genieten ervan en zullen, zo gauw ze daartoe motorisch in staat zijn, de gebaren mee gaan doen. In het begin vaak maar een kleine beweging of één van de gebaren zoals: ‘klap eens in je handjes’ of ‘handjes in de hoogte’. Dit liedje heeft voor de baby nog te veel verschillende gebaren om ze allemaal mee te kunnen doen. Je baby herkent het wel en zal daardoor meer gaan genieten van het liedje en ook steeds meer actief mee gaan doen. Oudste peuters kunnen uiteindelijk alle gebaren in de juiste volgorde en in het juiste tempo meedoen. Veel kinderen kunnen het liedje ook helemaal zingen wanneer ze twee jaar zijn. Dus: gewoon veel zingen. Oefening baart kunst!

Nog meer om te lezen
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page