top of page

Kleuters en liedjes met cijfers...

Kleuters Januari 2022

Donderdag muziekles voor 3 kleutergroepen op de basisschool. Vandaag een invaller in een van de groepen, die vol belangstelling de muziekles volgt. Ze komt op verschillende scholen en staat voor veel verschillende groepen. Na afloop van de muziekles zegt ze tegen me: 'Wauw, wat veel beweging in jouw muzieklessen. Op de meeste scholen waar ik kom is dat niet zo'. Is je dag meteen weer helemaal goed. Maar die dag was natuurlijk al lang zonnig gekleurd door al die stralende toetjes. Zeker wanneer ze bij 'Stap en stop' zelf mogen gaan rondkijken en verzamelen. Ik zing 3 aan het eind van het lied 'Stap en stop' . Daarna leggen de kleuters drie dezelfde dingen bij elkaar in iedere hoepel waarin het cijfer 3 ligt. Initiatief, creativiteit, cognitie, koppelen van cijfer aan hoeveelheid, beweging, samenwerken, rekening houden met elkaar. Het hoort er allemaal bij. Aan het eind controleren we met z'n allen of alle hoepels met cijfers ook de juiste hoeveelheid hebben. Zo niet dan geven we positieve feedback en lossen het samen op. Muzieklessen ... dat is veel meer dan muziek.


Van 1-2-3

De activiteiten bij het liedje ‘Van 1-2-3’ gaan bijna vanzelf. Je klapt bij 1, 2, 3 in je handen, daarna tik je bij 1, 2, 3 op je knieën en dan stamp je met je voeten.

Gebruik je de track dan even opletten: steeds op het eind van het liedje is een extra maat ingevoegd. De kinderen krijgen de tijd om rond te draaien (kan door met de handen/armen te draaien maar ook door zelf om hun as te draaien). Je voelt dat de spanning oploopt en de muziek zo de herhaling aankondigt. De track heeft ook een middendeel waarbij er geen zang te horen is maar de bewegingen prima doorgezet kunnen worden. Zo doe je een appél op het innerlijk horen.Stap en stop

Introductie: Leg in de ruimte wat gekleurde hoepels neer. De kinderen mogen hand in hand (twee aan twee) door de ruimte lopen. Zing het lied en voeg de kleur in waar ze moeten stoppen. Na een aantal herhalingen leg je in iedere hoepels een cijfer neer. De kleuters lopen rond en je zingt bij welk cijfer ze moeten stoppen.

Tot slot zing je het liedje nog een paar keer maar nu is de opdracht een beetje anders: je vraagt de kinderen om op zoek te gaan naar ‘spullen’ en dat moeten er dan precies zo veel zijn als past bij het cijfer. Ze leggen het juiste aantal bij het cijfer in de hoepel.Tel maar mee

Leg alle cijfers door elkaar (kunnen ook cijfers zijn van de vloermatten) en laat de kleuters de cijfers dan in de goede volgorde leggen. Heb je vloermatten met cijfers dan kunnen ze die daarna ook als hinkelmatten gebruiken. Kleuters vinden het ook leuk om alle matten (niet op volgorde maar door elkaar) aan elkaar te leggen en dan van het ene cijfer naar het andere te springen. Kijk dan wel even goed of de sprong van het ene cijfer naar het volgende cijfer haalbaar is voor de kleuters.Alle tracks en video’s vind je op www.zingendoemaarmee.nl bij de ‘Doe je mee video’s (uit: Doosje 2 met cd)

Comments


Nog meer om te lezen
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page