top of page

Zing maar... je baby voelt zich veilig.


Structuur en veiligheid tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap hoort en ervaart de baby (vanaf 22 weken) de stemmen van moeder, vader, broertjes en zusjes. Twee warme handen op een zwangere buik en een mama die ontspannen een liedje neuriet voor de nog ongeboren baby of een liedje zingt voor een ouder broer of zusje draagt bij aan een gevoel van welkom voor de baby. De stemmen, liedjes of voorlees verhaaltjes die regelmatig terugkomen worden door de baby al snel herkend. Het zich herhalende ritme en de melodie geven een vertrouwd gevoel. Geluiden, vooral die geluiden met een constant ritme of puls zoals de hartslag, en het ervaren van een constante doorgaande beweging, bijvoorbeeld wanneer de aanstaande moeder een stukje wandelt, dragen bij aan groei en ontwikkeling. Herhaling zorgt voor vertrouwen en veiligheid.

Veiligheid na de bevalling

Meteen na de geboorte, wanneer de baby op mama’s buik ligt, roept het ritme van de hartslag dat veilige gevoel weer op. Ook de geur van mama en haar stemgeluid dragen bij aan basiszekerheid. In veel culturen zingen moeders, al tijdens de zwangerschap, een eigen bedacht liedje voor hun baby. Dat is een mooi voorbeeld van het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving en het welkom heten van de baby. Tijdens gesprekjes met de baby maar vooral door te zingen geef je als ouder veel meer door aan je kindje dan alleen ritme en melodie van de taal. De baby leert de klanken van de moedertaal herkennen, maar voelt ook de emoties die vanzelfsprekend aan de klanken en woorden gekoppeld zijn.

Liedjes en beweging geven structuur en dus veiligheid in de opvoeding

Basiszekerheid die elke baby nodig heeft bestaat uit liefde, zorg en aandacht. Dit heeft iedere baby nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Toch is het niet altijd gemakkelijk om de rust, tijd en de aandacht te vinden voor voldoende liefdevol contact met de baby. Het zwangerschapsverlof is kort. Jij moet nog wennen aan de baby en de baby moet nog wennen aan een leven buiten de baarmoeder. En daarnaast gaat het, vaak hectische leven, gewoon door. Muziek en zeker zingen voor je baby kan zorgen voor momenten van rust. Je maakt ook jezelf er rustig mee en dat heeft zijn voordelen in het aandachtig samenzijn van jou met je baby.

Iedere baby houdt van de stem van zijn moeder. Die stem is bekend en zorgt voor veiligheid. Of je nu vindt dat je wel of niet kunt zingen maakt voor je baby niets uit. Het gaat om het samenzijn, het afstemmen en het voelen dat je er mag zijn en dat je welkom bent. Zeker onze “oude cultuurliedjes” kunnen je helpen bij het zingen voor je kindje. Maar zing je liever in een andere stijl of verzin je gemakkelijk zelf een liedje…… gewoon doen! Het gaat er niet om wat je zingt maar dat je zingt. De baby heeft alleen maar de zekerheid nodig dat jij er bent voor hem of haar. En je stem draagt daar veel aan bij. Wanneer je al zingend de trap op komt weet je baby al: daar komt mijn mama, en dan word je vast en zeker met een grote glimlach begroet. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat binnen korte tijd je baby jou begroet door op zijn/ haar manier jou toe te zingen. Genieten!!

Nog meer om te lezen
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page